PENÍZE ZPĚT

V případě zrušení zájezdu ze strany CK z důvodů uzavření hranic cílové destinace či z důvodu povinné karantény po vstupu do cílové destinace si můžete

  1. vybrat nový termín zájezdu
  2. vybrat jiný zájezd
  3. požádat o vrácení zaplacené částky
so, iGO with
PENÍZE ZPĚT
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky využívají jen technické, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nepodléhají souhlasu ani zamítnutí.
Beru na vědomí