Platební podmínky

Platba zálohy a doplatku

Společně se smlouvou o zájezdu obdržíte informace o platbě. Záloha ve výši 40 % je splatná do 5 pracovních dnů od sepsání smlouvy. CK má právo zálohu navýšit o plnou výši ceny letenky (viz. smlouva o zájezdu). Doplatek ve výši 60 % musí být připsán na účet CK nejpozději 30 dní před realizací zájezdu.

Je-li smlouva uzavřena v kratší době než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu, tedy 100 % ceny, v den podpisu smlouvy zákazníkem.

Uvedené ceny výdajů v části „Cena nezahrnuje“ jsou stanoveny na základě předešlé sezony a jsou pouze orientační. Jedná se o výdaje nutné i o výdaje volitelné.

POZOR: pokud neuhradíte plnou cenu zájezdu do 30 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci od vás, že se zájezdu nezúčastníte. O případné neúčasti na zájezdu nás prosím písemně informujte. Více o odstoupení od smlouvy naleznete ve Všeobecných obchodní podmínkách v oddíle VII.

Způsob úhrady

Platbu můžete provést bankovním převodem na účet CK:

  • Adresát: Cestovní kancelář iGo s.r.o., Klumparova 571, 500 02 Hradec Králové
  • Bankovní účet vedený u ČSOB: 269411195/0300
  • Variabilní symbol: číslo smlouvy o zájezdu, případně rodné číslo bez lomítka
  • Specifický symbol: číslo zájezdu (uvedeno na smlouvě o zájezdu)

Platby v hotovosti a platby kartou nepřijímáme.

Pokud chcete využít příspěvek na dovolenou od svého zaměstnavatele, rádi vám vystavíme fakturu. Pro její vystavení nám prosím zašlete tyto údaje: fakturační adresa, IČ, DIČ, přesnou částku pro vystavení faktury, e-mail, na který máme fakturu zaslat (faktury zasíláme elektronicky). Pokud zaměstnavatel vyžaduje přesné znění faktury, tak nám to sdělte – rádi vám vyhovíme.

Při všech platbách nezapomeňte správně vyplnit variabilní a specifický symbol. Při společné platbě několika osob napište do poznámky celá jména těch, za které platíte.

so, iGO with
Platební podmínky
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky využívají jen technické, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nepodléhají souhlasu ani zamítnutí.
Beru na vědomí