Jak se přihlásit

NEZÁVAZNÁ REZERVACE

Nezávaznou rezervaci můžete provést třemi způsoby:

  1. Rezervace na webu: Rezervaci provedete kliknutím na odkaz NEZÁVAZNĚ REZERVOVAT u vámi vybraného zájezdu a vyplněním elektronického formuláře. Rezervaci vám během dvou pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
  1. Rezervace e-mailem: Napište nám na naši e-mailovou adresu zajezdy@ckigo.cz. Rezervaci vám během dvou pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
  1. Rezervace po telefonu: Zavolejte nám od pondělí do pátku (9:00-16:00 hod) na číslo +420 608 706 982 nebo +420 602 138 211, případně na uvedených číslech zanechte vzkaz a my vás budeme zpětně kontaktovat. Býváme občas na cestách.

Nezávazná rezervace je platná obvykle 3-7 dnů, s blížícím se odjezdem a obsazeností zájezdu se doba rezervace zkracuje. V době nezávazné rezervace nejste vázáni platbou, rezervaci můžete stornovat nebo prodloužit po dohodě s námi s ohledem na obsazenost zájezdu. Neváhejte se na nás obrátit, ZEPTEJTE SE NÁS ! V případě, že o rezervované místo nemáte zájem, oznamte nám to e-mailem na zajezdy@ckigo.cz nebo telefonicky.

Na konci doby nezávazné rezervace vám na váš e-mail (případně poštou na vaši adresu) zašleme smlouvu o zájezdu.

Pokud je zájezd obsazen, můžeme vás vést jako náhradníky (a pokud se místo na zájezdu uvolní, kontaktujeme vás) nebo vám nabídneme jiný vhodný zájezd. Zájezdy, které jsou zrušeny, zpět znovu neobnovujeme.

SMLOUVA O ZÁJEZDU

Smlouva o zájezdu může být uzavřena osobně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, smlouvu stačí vyplnit, podepsat a poslat zpět.

Smlouva nabývá účinnosti zaplacením stanovené zálohy z ceny zájezdu nebo plné ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné obchodní podmínky, ve kterých najdete mimo jiné informace o právech i povinnostech CK i zákazníka, o způsobu odstoupení od smlouvy, odstupném, způsobu reklamace a další.

U osob mladších 15-ti let musí smlouvu podepsat zákonný zástupce, u osob starších 15-ti let a mladších 18-ti let musí být předložen souhlas zákonného zástupce, že tato osoba může uzavřít smlouvu o zájezdu.

Platba zálohy a doplatku

Společně se smlouvou o zájezduobdržíte informace o platbě. Záloha ve výši 40 % je splatná do 5 pracovních dnů od sepsání smlouvy. CK má právo zálohu navýšit o plnou výši ceny letenky (viz. smlouva o zájezdu). Doplatek ve výši 60 % musí být připsán na účet CK nejpozději 30 dní před realizací zájezdu.

Je-li smlouva uzavřena v kratší době než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu, tedy 100 % ceny, v den podpisu smlouvy zákazníkem.

Uvedené ceny výdajů v části „Cena nezahrnuje“ jsou stanoveny na základě předešlé sezony a jsou pouze orientační. Jedná se o výdaje nutné i o výdaje volitelné.

POZOR: pokud neuhradíte plnou cenu zájezdu do 30 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci od vás, že se zájezdu nezúčastníte. O případné neúčasti na zájezdu nás prosím písemně informujte. Více o odstoupení od smlouvy naleznete ve Všeobecných obchodní podmínkách v oddíle VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob úhrady

Platbu můžete provést bankovním převodem na účet CK:

  • Adresát: Cestovní kancelář iGo s.r.o., Klumparova 571, 500 02 Hradec Králové
  • Bankovní účet vedený u ČSOB: 269411195/0300
  • Variabilní symbol: číslo smlouvy o zájezdu, případně rodné číslo bez lomítka
  • Specifický symbol: číslo zájezdu (uvedeno na smlouvě o zájezdu)

Platby v hotovosti a platby kartou nepřijímáme.

Pokud chcete využít příspěvek na dovolenou od svého zaměstnavatele, rádi vám vystavíme fakturu. Pro její vystavení nám prosím zašlete tyto údaje: fakturační adresa, IČ, DIČ, přesnou částku pro vystavení faktury, e-mail, na který máme fakturu zaslat (faktury zasíláme elektronicky). Pokud zaměstnavatel vyžaduje přesné znění faktury, tak nám to sdělte – rádi vám vyhovíme.

Při všech platbách nezapomeňte správně vyplnit variabilní a specifický symbol. Při společné platbě několika osob napište do poznámky celá jména těch, za které platíte.

POKYNY K ZÁJEZDU

Přibližně dva týdny před odjezdem od nás obdržíte informační e-mail. Budou v něm podrobnější informace o zájezdu, kontakty na průvodce, čas a místo odjezdu, typy na to, co si vzít s sebou atd. Pokud uvedený e-mail neobdržíte do 7 dnů před odjezdem, dejte nám vědět. Je možné, že nemáme váš aktuální e-mail nebo že se vám e-mail zatoulal do nedoručitelné pošty/spamu.

so, iGO with
Jak se přihlásit
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky využívají jen technické, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nepodléhají souhlasu ani zamítnutí.
Beru na vědomí