Vietnam

Pasové a vízové povinnosti:

Pro vstup do Vietnamu za turistickými účely (do 30 dnů) stačí občanům ČR elektronická víza. Je nezbytně nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 a více měsíců ode dne vstupu do Vietnamu. Od 1. 2. 2017 byl spuštěn projekt vydávání elektronických víz, o něž mohou požádat on-line i občané ČR. Tento projekt byl postupně rozšířen o další státy a jeho platnost prodloužena až do 1. 2. 2021. Elektronické vízum se vydává pouze k jednomu vstupu s maximální délkou platnosti do 30 dnů. Žádost je možné podat elektronicky, s fotografíí a kopií datové stránky cestovního dokladu žadatele. Během podávání vízové žádosti je také potřeba provést platbu vízového poplatku. O žádosti má být rozhodnuto do tří pracovních dnů. Žadateli je po úspěšné registraci žádosti a zaplacení přidělen přístupový kód, který umožní vytištění víza.

Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. 

Pro případ ztráty s sebou doporučujeme vzít kopii cestovního pasu a víza, které mějte na odděleném místě.

Zdravotní podmínky:

S ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti lékařského ošetření z důvodu úrazu aj. doporučujeme si po dobu pobytu sjednat cestovní pojištění. Po návratu z cesty můžete požadovat finanční obnos od zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěni.

Průkaz zdravotního pojištění mějte vždy u sebe, po celou dobu pobytu.

Doporučená očkování:

  • Břišní Tyfus (Infekční onemocnění rozšířené hlavně v zemích s teplejším klimatem. Nákaza je možná z kontaminované vody či jídla. Jako prevence se doporučuje pít pouze balenou vodu.)
  • Žloutenka – Hepatitida typu A (Virová infekce jater, je to tzv. nemoc špinavých rukou. Přenáší se špinavýma rukama, jídlem, pitím, neomytým ovocem či zeleninou.)
  • Žloutenka – Hepatitida typu B (Doporučuje se především pro osoby, kteří cestují za účelem práce s lidmi – lékaři, učitelé, apod.; k přenosu infekce dochází krví.)
  • Doporučujeme zkontrolovat si platnost pravidelných očkování (tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.)

Ostatní:

  • Vzteklina (Přenáší slinami při kousnutí infikovaného zvířete - pes, kočka, opice. Pokud vás zvíře, které má vzteklinu, kousne a vy nejste očkováni, do 48 hodin musí být podána vakcína.)
  • Malárie (Především v horských oblastech)
  • Japonská encefalitida - je doporučeno především při pobytu na venkově nebo v odlehlejších oblastech země, a to zejména při dlouhodobějších pobytech v období dešťů (květen-říjen). Provádí se dvěma dávkami s odstupem 4 týdny, přeočkovává se jen v případě potřeby po dvou letech.

Základní hygienické návyky:

  • doporučujeme pít pouze balenou vodu
  • doporučujeme nosit sebou dezinfekční gel
  • doporučujeme mít s sebou repelent

 

so, iGO with
Vietnam
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky využívají jen technické, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nepodléhají souhlasu ani zamítnutí.
Beru na vědomí