Indonésie

Pasové a vízové povinnosti:

Pro vstup do země potřebují občané ČR:

  • cestovní pas - platnost pasu musí být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do země a musí obsahovat alespoň dvě volné stránky. Pokud je platnost pasu při vstupu do země kratší než 6 měsíců, jsou příslušné orgány oprávněny držitele do země nevpustit!
  • turistické vízum - vízum je udělované při příletu/příjezdu momo některá z vybraných mezinárodních letišť či mezinárodních přístavů), poplatek 35 USD, povinnost předložit zpáteční letenku/lodní lístek.

Občané ČR mohou vstoupit do Indonézie bez víza pouze v případě turistického pobytu, který nepřesáhne 30 dní od vstupu do země.

DOPORUČUJEME mít s sebou kopii datové stránky cestovního pasu na odděleném místě (pro případ ztráty dokladu).

Zdravotní podmínky:

Předložení potvrzení o očkování proti nakažlivým nemocem není indonéskými úřady vyžadováno. Očkování na Bali není povinné. Někteří cestovatelé se pro svůj větší komfort během dovolené v Indonésii nechají očkovat proti břišnímu tyfu, žloutence typu A a někdy i proti vzteklině. 

Před cestou se doporučuje uzavřít zdravotní připojištění. Průkaz zdravotního pojištění mějte vždy u sebe, po celou dobu pobytu.

so, iGO with
Indonésie
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted