Důležité informace

V odkaze níže si můžete stáhnout důležité dokumenty a certifikáty. V dalších odkazech vám nabízíme cestovní pojištění a obecné informace o potřebných cestovních dokladech a cestovních zavazadlech. Závěrem naleznete informace k pravidlům cestování do jednotlivých zemí. Podrobné informace obdržíte před podpisem Smlouvy o zájezdu a poté vždy v "cestovních pokynech k odjezdu".

Ke stažení

Cestovní pojištění

Cestovní doklady

Cestovní zavazadla

Pravidla pro cestování (covid 19)

 

so, iGO with
Důležité informace
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted