Cestovní doklady

Doklady potřebné pro vycestování

Věnujte pozornost tomu, jaké doklady jsou požadovány pro vstup do země, do které se chystáte. Za jejich splnění nese odpovědnost cestující.

Pokud jste občanem Evropské unie, můžete do těchto zemí cestovat s občanským průkazem:

  • Státy schengenského prostoru: Begie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtejnštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko
  • Státy mimo schengenský prostor: Bulharsko, Chorvasko, Kypr, Irsko, Rumunsko
  • Ostatní státy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldávie, Srbsko

Kam je nutný cestovní pas? Do všech ostatních zemí, liší se jen požadavky na jeho platnost. Proto si nezapomeňte včas zkontrolovat platnost svého cestovního pasu na webových stránkách Minsterstva zahraničních věcí ČR. Tuto informaci najdete v sekci "Víza - režim vstupu" po vyfiltrování konkrétní země a kategorie cetování v práv části stránky.

Kam lze cestovat bez víza či pouze s vízem? Tuto informaci najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci "Víza - režim vstupu" po vyfiltrování konkrétní země a kategorie cestování v právé části stránky. 

V případě, že nejste příslušníkem státu EU, případně v rámci EU máte jen trvalý pobyt, pak se na doklady, případně víza, informujte přímo na Vaší ambasádě.

 

so, iGO with
Cestovní doklady
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted