Guatemala

Pasové a vízové povinnosti:

Občan ČR, držitel platného cestovního pasu, může vstoupit na území Guatemalské republiky bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu. Občané ČR nepotřebují vízum k turistickému pobytu do 90 dnů.

Zdravotní podmínky:

Pro vstup do Guatemaly nejsou vyžadována žádná povinná očkování, níže jsou však uvedena doporučená očkování, která by měl každý cestovatel zvážit: Břišní tyfus Hepatitida typu A + B Je doporučeno také zkontrolovat platnost pravidelných očkování (tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.). Zdravotní péče je v Guatemale na dobré úrovni, avšak finančně náročná. Náklady na ošetření se hradí hotově, následná refundace pojišťovnou je možná pouze tehdy, byl-li turista ošetřen ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny. Před cestou se doporučuje uzavřít zdravotní připojištění. Průkaz zdravotního pojištění mějte vždy u sebe, po celou dobu pobytu.

so, iGO with
Guatemala
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted