Slovinsko

Aktualizace 9.8.2021

Vycestování do Slovinska

  • Vstup je možný s negativním PCR testem (ne starší 72 hod) či antigenním testem (ne starší 48 hod), potvrzením o prodělání nemoci v posledních 6 měsících či s certifikátem o očkování. Výjimky z prokazování bezinfekčnosti mají osoby do 15 let v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země.

Návrat do ČR

  • Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář.
  • V případě návratu hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus) je třeba se prokázat PCR testem (ne starším 72 hodin) nebo antigenním testem (ne starším 24 hodin), a to u dopravce.
  • Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.
  • Výjimku z povinných testů mají osoby očkované v ČR (minimálně 14 dní od druhé dávky) a osoby, které prodělali covid-19 v posledních 180 dnech, tito cestující vyplňují pouze příjezdový formulář.
  • Národní certifikáty o očkování, negativním testu či prodělání nemoci jsou k dispozici ke stáhnutí na https://ocko.uzis.cz/

Opatření ve Slovinsku

  • Roušky jsou povinné ve vnitřních i venkovních veřejných prostorách, je třeba dodržovat odstup od ostatních 1,5 m.
  • Je omezeno shromažďování osob.

 

so, iGO with
Slovinsko
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky využívají jen technické, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nepodléhají souhlasu ani zamítnutí.
Beru na vědomí